Japanese architects

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

YATSUKA Hajime 八 束はじめ
1948  born in Yamagata

ANGELO TARLAZZI HOUSE
Tôkyô 1987

D 203 556
YATSUKA Hajime
Angelo Tarlazzi House - Tôkyô 1987
modern architecture
D 203 558
YATSUKA Hajime
Angelo Tarlazzi House - Tôkyô  (2)
modern architecture
D 209 488
Angelo Tarlazzi House
Angelo Tarlazzi Haus - Tôkyô  (3)
modern architecture