KAWASAKI Kiyoshi

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

ÔTANI UNIVERSITY
HEADQUARTERS + LABORATORY

Kyôto 1982


D 253 596


D 253 580
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto
modern architecture
D 253 607
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto 1982  (2)
modern architecture
D 253 606
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (3)
modern architecture

D 253 608
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (4)
modern architecture
D 253 579
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (5)
modern architecture
D 253 606
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (6)
modern architecture

D 253 604
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (7)
modern architecture
D 253 602
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (8)
modern architecture
D 253 605
KAWASAKI Kiyoshi
Ôtani University / headquarters - Kyôto  (9)
modern architecture