TAKAMATSU Shin

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

MARUTO IV
Kyôto 1984
 

J 259 333
TAKAMATSU Shin
Marutô IV - Kyôto 1984
modern architecture