TAKAMATSU Shin

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

UENO GREEN CLUB
Ueno-kôen / Tôkyô 1992
 

D 203 990
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Tôkyô 1992
modern architecture
D 203 991
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Ueno-kôen / Tôkyô  (2)
modern architecture
D 203 992
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Tôkyô  (3)
modern architecture

D 203 996
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Tôkyô  (4)
modern architecture
D 203 994
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Tôkyô  (5)
modern architecture
D 203 993
TAKAMATSU Shin
Ueno Green Club - Tôkyô  (6)
modern architecture