Tôkyô City
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

department stores
デ パート depâto

- Hankyu & Seibu / Yurakuchô
- Matsuzakaya / Ginza

- Mitsukoshi / Ebisu
- Mitsukoshi / Ginza
- Mitsukoshi / Kyôbashi
- Mitsukoshi / Nihonbashi
- Seibu / Ikebukuro
- Takashimaya / Ginza
- Takashimaya Times Square / Sendagaya


HANKYU & SEIBU
Yurakuchô

D 206 499
Yurakuchô Mullion - HANKYU + SEIBU
department stores / Tôkyô City
D 206 500
HANKYU + SEIBU  (2)
modern architecture
department stores / Tôkyô City
D 208 729
HANKYU + SEIBU  (3)
department stores / Tôkyô City

MATSUZAKAYA
Ginza

D 210 450
MATSUZAKAYA - Ginza
department stores / Tôkyô City
J 230 287
MATSUZAKAYA - Ginza  (2)
department stores / Tôkyô City

MITSUKOSHI
Ebisu + Kyôbashi + Ginza

D 202 492
MITSUKOSHI - Ebisu
department stores / Tôkyô City
D 207 770
MITSUKOSHI - Kyôbashi
department stores / Tôkyô City
J 202 497
MITSUKOSHI - Ginza
department stores / Tôkyô City

MITSUKOSHI
Nihonbashi

J 230 160
MITSUKOSHI - Nihonbashi
department stores / Tôkyô City
J 230 156
MITSUKOSHI Nihonbashi  (2)
department stores / Tôkyô City
J 238 078
MITSUKOSHI - Nihonbashi  (3)
department stores / Tôkyô City

SEIBU
Ikebukuro

D 214 451
SEIBU - Ikebukuro
department stores / Tôkyô City

TAKASHIMAYA
Ginza

D 207 775
TAKASHIMAYA - Ginza
department stores / Tôkyô City

TAKASHIMAYA
Sendagaya

D 203 070
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE - Sendagaya
department stores / Tôkyô City
D 208 078
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE - Sendagaya  (2)
department stores / Tôkyô City