NIHON SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHINJUKU MITSUI BUILDING
SHINJUKU MITSUI-GEBÄUDE
Nishi-Shinjuku / Tôkyô 1974
D 213 869
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude =
Sumitomo Mitsui Bank Corporation
Moderne Architektur
D 203 111
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude
Shinjuku / Tôkyô 1974 
(2)
Moderne Architektur
D 213 845
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude - Tôkyô
Höhe 225 m, Stockwerke 55  (3)
Moderne Architektur

J 253 047
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
D 203 109
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude - Tôkyô  (5)
Moderne Architektur
D 203 116
NIHON SEKKEI
Shinjuku Mitsui Gebäude - Tôkyô  (6)
Moderne Architektur