NIHON SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHINJUKU MONOLITH BUILDING
SHINJUKU MONOLITH-GEBÄUDE
Nishi-Shinjuku / Tôkyô 1990
D 213 836
NIHON SEKKEI
Shinjuku Monolith-Gebäude - Tôkyô 1990
Moderne Architektur
D 213 833
NIHON SEKKEI
Shinjuku Monolith-Gebäude - Shinjuku / Tôkyô  (2)
Höhe 123 m, Stockwerke 30
Moderne Architektur
D 213 835
NIHON SEKKEI
Shinjuku Monolith-Gebäude  (3)
Moderne Architektur

D 213 832
NIHON SEKKEI
Shinjuku Monolith-Gebäude - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
D 213 834
NIHON SEKKEI
Shinjuku Monolith-Gebäude - Tôkyô  (5)
Moderne Architektur