NIKKEN SEKKEI
© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

 TÔKYÔ NIHONBASHI TOWER
Tôkyô 2015

D 316 025
NIKKEN SEKKEI
Tôkyô Nihonbashi Tower - Tôkyô 2015
Moderne Architektur
D 316 028
NIKKEN SEKKEI
Tôkyô Nihonbashi Tower - Höhe 182 m
Moderne Architektur
D 316 030
NIKKEN SEKKEI
Tôkyô Nihonbashi Tower - Stockwerke 35
Moderne Architektur