IZUE KAN

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

SHINSAIBASHI TOWER BUILDING
Shinsaibashi / Ôsaka 1980


D 215 173
IZUE Kan
Shinsaibashi Tower Building
Shinsaibashi / Ôsaka 1980
Moderne Architektur
D 215 173
IZUE Kan
Shinsaibashi Tower Building
Ôsaka  (2)
Moderne Architekur