INUI Kumiko

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

HIBIYA KÔDAN / HIBIYA PARK SHOP
  Hibiya / Tôkyô 2009D 295 597
INUI Kumiko
Hibiya Kôdan - Hibiya-Park / Tôkyô
Moderne Architektur