Sumidagawa-Brücken

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Komagata-Brücke
駒 形橋 komagata-bashi


D 313 120

erbaut 1927 - Länge 146 m - Höhe 25 m - Stadt Tôkyô


J 258 225
Komagata-bashi = Komagata-Brücke
Fluss Sumida-gawa - Asakusa / Tôkyô  (2)
Sumidagawa-Brücke / Brücken

D 285 123a
Komagata-bashi
Sumidagawa-Brücke / Brücken

D 285 116
Komagata-bashi
Unterhalterboot auf Sumida-gawa- Tôkyô
Sumidagawa-Brücke / Brücken
D 285 136
Komagata-bashi
Motorboot auf Sumida-gawa - Tôkyô
Sumidagawa-Brücke / Brücken

D 285 123
Komagata-bashi
Stahlbrücke - Tôkyô
Sumidagawa-Brücke / Brücken
D 285 119
Komagata-bashi
Sumida-gawa - Tôkyô
Sumidagawa-Brücke / Brücken