Brücke

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Hängebrücke aus Ranken im Iya-Tal
祖 谷かずら橋  iyadani-kazura-bashi

J 241 388

Iyadani-Schlucht / Shikoku
- Höhe: 14m, Gesamtlänge: 45m


J 241 387
Iya-kazura-bashi / Iyadani-Schlucht / Insel Shikoku
Hängebrücke aus Ranken / Brücken
J 241 385
Iya-kazura-bashi - Insel Shikoku
 Hängebrücke aus Ranken / Brücken
J 241 388
Iya-kazura-bashi / Iyadani-Schlucht  (3)
Hängebrücke aus Ranken / Brücken

J 241 397
Iya-kazura-bashi / Iyadani-Schlucht  (4)
Hängebrücke aus Ranken / Brücken
J 241 383
Iya-kazura-bashi  (5)
 Hängebrücke aus Ranken / Brücken
J 241 384
Iya-kazura-bashi / Iyadani-Schlucht  (6)
Hängebrücke aus Ranken / Brücken