temple

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Enryaku-ji 延 暦寺
Kyôto City




J 222 326
Enryaku-ji
Mount Hie / Kyôto City
temple / architecture
J 221 104
Enryaku-ji
cable car to the top of Hiei-zan
temple / architecture

J 221 143
Enryaku-ji
sculpture
temple / architecture
J 221 121
Enryaku-ji
path to the temple area
temple / architecture
J 221 114
Enryaku-ji
memorial stone
temple / architecture

J 221 149
Enryaku-ji
entrance gate
temple / architecture

J 221 127
Enryaku-ji
bell tower
temple / architecture
J 221 118
Enryaku-ji
entrance gate + pagoda
temple / architecture

D 263 393
Enryaku-ji
main hall Komponchû-dô
temple / architecture
D 263 395
Enryaku-ji
Komponchû-dô  (2)
temple / architecture
D 263 399
Enryaku-ji
monk is closing the door  (3)
temple / architecture

J 221 129
Enryaku-ji
Komponchû-dô  (2)
temple / architecture
J 221 119
Enryaku-ji
pagoda
temple / architecture

J 221 125
Enryaku-ji
temple hall
temple / architecture
J 221 124
Enryaku-ji
temple hall  (2)
temple / architecture

J 221 177
Enryaku-ji
history of the temple area
temple / architecture
J 221 144
Enryaku-ji
incense burner
temple / architecture
J 221 180
Enryaku-ji
history of the temple area  (2)
temple / architecture

J 221 126
Enryaku-ji
temple hall  (3)
temple / architecture
J 221 164
Enryaku-ji
history of the temple area  (3)
temple / architecture
J 221 120
Enryaku-ji
temple hall  (4)
temple / architecture

J 221 153
Enryaku-ji
monk
temple / architecture
J 221 156
Enryaku-ji
monk  (2)
temple / architecture