Tôkyô City

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Asakusa 浅 草
Taitô-ku
J 250 390
modern architecture - Asahi Super Dry Hall
Asakusa / Tôkyô City
D 209 122
Asahi Super Dry Hall  (2)
Asakusa / Tôkyô City

D 213 768
Sumida-gawa river - Azuma-bashi bridge
Asakusa / Tôkyô City
D 201 690
Sumida-gawa - Azuma-bashi
Asakusa / Tôkyô City

J 259 245
Asakusa-kannon temple
Asakusa / Tôkyô City
D 213 802
Asakusa-kannon - entrance gate Kaminari-mon
Asakusa / Tôkyô City

D 201 628
young women - tempel entrance
Asakusa / Tôkyô City
D 201 618
Nakamise shopping street - clothing
Asakusa / Tôkyô City
D 201 612
Nakamise - clothing  (2)
Asakusa / Tôkyô City

D 201 622
pupils - Nakamise shopping street
Asakusa / Tôkyô City
J 223 283
Nakamise shopping street - lampions  (2)
Asakusa / Tôkyô City
D 201 619
rice crackers & sweets
Asakusa / Tôkyô City

D 286 148
Asakusa Culture Tourist Information Center
Asakusa / Tôkyô City
D 213 772
night view - Fluss Sumida-gawa
Asakusa / Tôkyô City
J 251 059
barge - Sumida-gawa
Asakusa / Tôkyô City