Fachgeschäft

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Elektrogeschäft

D 211 798
Elektrogeschäftkette BIC CAMERA - Yurakuchô / Tôkyô


BIC CAMERA
Yurakuchô / Tôkyô

D 211 822
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Yurakuchô / Tôkyô  (2)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 799
BIC CAMERA / Mobilfunk-Beraterin - Yurakuchô / Tôkyô  (3)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 801
BIC CAMERA / DVD-Recorder - Tôkyô  (4)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 802
BIC CAMERA / DVD-Recorder - Tôkyô  (5)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 804
BIC CAMERA / DVD-Recorder - Tôkyô  (6)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 809
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (7)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 817
BIC CAMERA / DVD-Recorder  (8)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 819
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (9)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 805
BIC CAMERA / Kasse - Tôkyô  (10)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 806
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (11)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 807
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (12)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 820
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (13)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 821
BIC CAMERA / TV-Abteilung - Tôkyô  (14)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 812
BIC CAMERA / Klimaanlagen - Tôkyô  (15)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 813
BIC CAMERA / Luftbefeuchter - Tôkyô  (16)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 814
BIC CAMERA / Staubsauger - Tôkyô  (17)
Elektrogeschäft / Konsum

D 209 202
BIC CAMERA / Neonlampenabteilung - Tôkyô  (18)
Elektrogeschäft / Konsum

D 211 816
BIC CAMERA / Waschmaschinen - Tôkyô  (19)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 816
BIC CAMERA / Waschmaschinen - Tôkyô  (20)
Elektrogeschäft / Konsum
D 211 810
BIC CAMERA / Waschmaschinen - Tôkyô  (21)
Elektrogeschäft / Konsum