THE JERDE PARTNERSHIP

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

CANAL CITY HAKATA
Fukuoka 2003D 254 726

D 269 427
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Moderne Architektur / Stadt Fukuoka 2003 
Moderne Architektur

D 254 711
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (2)
Moderne Architektur
D 254 713
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (3)
Moderne Architektur
D 254 712
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (4)
Moderne Architektur

D 254 715
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (5)
Moderne Architektur
D 254 721
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (6)
Moderne Architektur
D 254 719
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (7)
Moderne Architektur

D 254 710
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (8)
Moderne Architektur
D 254 722
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (9)
Moderne Architektur
D 254 717
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (10)
Moderne Architektur

D 269 400
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (11)
Moderne Architektur
D 269 398
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (12)
Moderne Architektur

D 269 399
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (13)
Moderne Architektur
D 269 412
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (14)
Moderne Architektur

D 269 415
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (15)
Moderne Architektur
D 269 404
THE JARDE PARTNERSHIP
Canal City Hakata - Fukuoka  (16)
Moderne Architektur