NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TOYOTA AUTO SALON AMLUX
Higashi-Ikebukuro / Tôkyô 1988

D 205 241

D 205 233
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux Tôkyô - Tôkyô 1990
Moderne Architektur
D 214 418
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux - Higashi-Ikebukuro
Moderne Architektur
D 214 420
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur

D 214 422
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
D 205 240
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux - Tôkyô  (5)
Moderne Architektur
D 214 423
NIKKEN SEKKEI
Toyota Auto Salon Amlux - Tôkyô  (6)
Moderne Architektur