NIKKEN SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

CHÛÔ ODORI FN BUILDING*
Chûô-ku / Ôsaka 1997
* NIKKEN SEKKEI + FUJIKI KÔMUTEN

D 251 739
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - Chûô-ku / Ôsaka 1997
Moderne ArchitekturD 251 738
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - Höhe 102 m, 24 Stockwerke  (2)
Moderne Architektur

D 251 740
NIKKEN SEKKEI
Chûô Odori FN Building - Architektur / Ôsaka  (3)
Moderne Architektur