TANGE Kenzô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

PARK HYATT TOKYO
ehem. SHINJUKU PARK TOWER
Nishi-Shinjuku / Tôkyô 1994


D 212 920
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô 1994
Moderne Architektur
D 203 074
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Shinjuku / Tôkyô  (2)
Moderne Architektur
D 212 933
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (3)
Moderne Architektur

J 259 002
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (4)
Moderne Architektur
J 230 087
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (5)
Moderne Architektur
J 259 001
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo - Tôkyô  (6)
Moderne Architektur

D 252 124
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + Straßenverkehr
Moderne Architektur
D 252 122
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + Nationalstraße 20  (2)
Moderne Architektur
D 252 123
TANGE Kenzô
Park Hyatt Tokyo + Straßenverkehr  (3)
Moderne Architektur