MATSUDA HIRATA SEKKEI

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TAKAMATSU SYMBOL TOWER
Takamatsu 2004


siehe auch
NTT Facilities + Taisei Architects

D 266 102
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu 2004
Moderne Architektur
D 266 113
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Stadt Takamatsu
Höhe ? m, Stockwerke 30
Moderne Architektur
D 266 116
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (3)
Moderne Architektur

D 266 114
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (4)
Moderne Architektur
D 266 101
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (5)
Moderne Architektur
D 266 115
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (6)
Moderne Architektur

D 266 094
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (7)
Moderne Architektur
D 266 092
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (8)
Moderne Architektur
D 266 117
MATSUDA HIRATA SEKKEI
Takamatsu Symbol Tower - Takamatsu  (9)
Moderne Architektur