KATAOKA Yasushi

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NIHON-SEIMEI-HOKEN * "NIHON-LEBENSVERSICHERUNG"
Kyôto 1914
* KATAOKA Yasushi + YAMAMOTO Kannoshin + TATSUNO Kingo

D 232 458
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto 1914
Zeitgenössische Architektur
D 232 462
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto  (2)
Zeitgenössische Architektur
D 232 460
KATAOKA Yasushi
Nihon-Seimei-Hoken - Kyôto  (3)
Zeitgenössische Architektur