KATAYAMA Tokuma

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

NARA NATIONALMUSEUM
ehem. NARA IMPERIAL MUSEUM
Nara 1894

D 302 037


D 302 041
Nara Nationalmuseum - Stadt Nara 1894
Zeitgenössische Architektur
D 302 041
Nara Nationalmuseum - Architektur der Meiji-Zeit  (3)
Zeitgenössische Architektur

D 302 048
Nara Nationalmuseum - Nara  (4)
Zeitgenössische Architektur
D 302 045
Nara Nationalmuseum - Nara  (5)
Zeitgenössische Architektur