TANIGUCHI Yoshio

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

TÔKYÔ NATIONALMUSEUM
GALERIE DER SCHÄTZE DES TEMPELS HÔRYÛ-JI

Ueno-Kôen / Tôkyô 1999

D 211 370

* HÔRYÛ-JI HÔMOTSUKAN

D 211 371
TANIGUCHI Yoshio
Tôkyô Nationalmuseum / Galerie des Tempels Hôryû-ji - Tôkyô 1999  (2)
Moderne Architektur
D 211 374
TANIGUCHI Yoshio
Tôkyô Nationalmuseum / Galerie Hôryû-ji
Ueno-Park / Tôkyô  (3)
Moderne Architektur