Wirtschaft

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Firma / Konzern / Multinationales Unternehmen
                           会社 kaisha    コンツェルン kontserun   財閥 zaibatsu
Gebäude / Produkte / Werbung

» Ajinomoto
» Bridgestone
» Canon
» Dentsu
» Fujifilm
» Hitachi
» Honda
» JAL - Japan Airlines
» Kawasaki
» KDDI
» Mitsubishi Motors
» NEC
» Nissan
» NTT / NTT DoCoMo
» Sanyo
» Seiko
» Shiseido
» Sony
» Sumitomo
» Toshiba
» Toyota
» Yamaha

» ausländische Firmen