Bahnhofsviertel / Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Nagoya Lucent Tower
名古屋ルーセントタワー