Chikusa-ku / Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Stadtteil Hoshigaoka 星ヶ 丘

D 243 214


D 232 876
Winterliche Atmosphäre / Sporthalle in Hoshigaoka
Chikusa-ku / Stadt Nagoya
D 232 880
Restschnee / Kaufhaus Mitsukoshi in Hoshigaoka
Chikusa-ku / Stadt Nagoya

D 274 435
Einkaufsmeile "Hoshigaoka Terrace" - Moderne Architektur
Chikusa-ku / Stadt Nagoya
D 274 426
"Hoshigaoka Terrace"  (2)
Chikusa-ku / Stadt Nagoya