Shiretoko-Nationalpark

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Ochotskisches Meer
オホーツク海
ohôtsukukai


D 353 243


D 323 304
Drifting Ice / Shiretoko

D 323 305
Drifting Ice in Utoro


D 311 192
Ausflug zu den Walen


D 311 169
Whale watching - Pottwal-Flosse beim Tauchgang