Rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

500 rakan im Tempel Reigen-ji
Kinpô-san / Kumamoto

J 221 086


J 221 018
Tempel Reigen-ji - Kinpô-san / Kumamoto
Rakan / Ikonographie
J 221 019
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (2)
Rakan / Ikonographie

J 221 042
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (3)
Rakan / Ikonographie
J 221 039
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (4)
Rakan / Ikonographie

J 221 043
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (5)
Rakan / Ikonographie
J 221 054
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (6)
Rakan / Ikonographie

J 221 050
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (7)
Rakan / Ikonographie
J 221 064
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (8)
Rakan / Ikonographie

J 221 081
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (9)
Rakan / Ikonographie
J 221 055
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (10)
Rakan / Ikonographie

J 221 067
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (11)
Rakan / Ikonographie
J 221 071
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (12)
Rakan / Ikonographie

J 221 059
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (13)
Rakan / Ikonographie
J 221 068
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (14)
Rakan / Ikonographie

J 221 072
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (15)
Rakan / Ikonographie
J 221 073
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (16)
Rakan / Ikonographie

J 221 074
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (17)
Rakan / Ikonographie
J 221 082
Reigen-ji - Kimpôsan / Kumamoto  (18)
Rakan / Ikonographie