Rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Rakan im Tempel Zentsu-ji
Stadt ZentsûjiJ 243 376
rakan = arhat; buddhist. Mönch - Zentsû-ji / Zentsûji
Rakan / Ikonographie
J 243 371
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (2)
Rakan / Ikonographie
J 243 375
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (3)
Rakan / Ikonographie

J 243 361
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (4)
Rakan / Ikonographie
J 243 364
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (5)
Rakan / Ikonographie
J 243 366
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (6)
Rakan / Ikonographie
J 243 372
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (7)
Rakan / Ikonographie

J 243 370
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (8)
Rakan / Ikonographie
J 243 365
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (9)
Rakan / Ikonographie
J 243 369
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (10)
Rakan / Ikonographie
J 243 367
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (11)
Rakan / Ikonographie

J 243 377
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (12)
Rakan / Ikonographie
J 243 374
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (13)
Rakan / Ikonographie
J 243 378
Skulptur - Zentsû-ji / Zentsûji  (14)
Rakan / Ikonographie