Rakan

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Rakan im Tempel Seiken-ji
Stadt Okitsu
D 246 255
Tempel Seiken-ji - Okitsu
Rakan / Ikonographie
D 246 254
Seiken-ji - Okitsu / Tôkaidô  (2)
Rakan / Ikonographie
D 246 252
rakan - Okitsu  (3)
Rakan / Ikonographie

D 246 248
rakan - Okitsu  (4)
Rakan / Ikonographie
D 246 247
rakan - Okitsu  (5)
Rakan / Ikonographie
D 246 253
rakan - Okitsu  (6)
Rakan / Ikonographie

D 246 257
rakan - Okitsu  (7)
Rakan / Ikonographie
D 246 260
rakan - Okitsu  (8)
Rakan / Ikonographie
D 246 258
rakan - Okitsu  (9)
Rakan / Ikonographie

D 246 264
rakan - Okitsu  (10)
Rakan / Ikonographie
D 246 265
rakan - Okitsu  (11)
Rakan / Ikonographie
D 246 262
rakan - Okitsu  (12)
Rakan / Ikonographie

D 246 261
rakan - Okitsu  (13)
Rakan / Ikonographie
D 246 263
rakan - Okitsu  (14)
Rakan / Ikonographie
D 246 270
rakan - Okitsu  (15)
Rakan / Ikonographie

D 246 271
rakan - Okitsu  (16)
Rakan / Ikonographie
D 246 266
rakan - Okitsu  (17)
Rakan / Ikonographie
D 246 268
rakan - Okitsu  (18)
Rakan / Ikonographie

J 266 165
rakan - Okitsu  (19)
Rakan / Ikonographie
J 266 166
rakan - Okitsu  (20)
Rakan / Ikonographie
J 266 164
rakan - Okitsu  (21)
Rakan / Ikonographie

D 246 269
rakan - Okitsu  (22)
Rakan / Ikonographie
D 246 267
rakan - Okitsu  (23)
Rakan / Ikonographie