Stadt Tôkyô

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Kaufhäuser
デ パート depâto
- Hankyu & Seibu / Yurakuchô
- Matsuzakaya / Ginza

- Mitsukoshi / Ebisu
- Mitsukoshi / Ginza
- Mitsukoshi / Kyôbashi
- Mitsukoshi / Nihonbashi
- Seibu / Ikebukuro
- Takashimaya / Ginza
- Takashimaya Times Square


HANKYU & SEIBU
Yurakuchô

D 208 729
HANKYU + SEIBU
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

MATSUZAKAYA
Ginza

D 210 450
MATSUZAKAYA - Ginza
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
J 230 287
MATSUZAKAYA - Ginza  (2)
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

MITSUKOSHI
Ebisu + Kyôbashi + Ginza

D 202 492
MITSUKOSHI - Ebisu
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
D 207 770
MITSUKOSHI - Kyôbashi
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
J 202 497
MITSUKOSHI - Ginza
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

MITSUKOSHI
Nihonbashi

J 230 160
MITSUKOSHI - Nihonbashi
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
J 230 156
MITSUKOSHI - Nihonbashi  (2)
Zeitgenössische Architektur
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
J 238 078
MITSUKOSHI - Nihonbashi  (3)
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

SEIBU
Ikebukuro
D 214 451
SEIBU - Ikebukuro
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

TAKASHIMAYA
Ginza

D 207 775
TAKASHIMAYA - Ginza
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô

TAKASHIMAYA
Sendagaya

D 203 070
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE - Sendagaya
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô
D 208 078
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE - Sendagaya  (2)
Kaufhäuser / Stadt Tôkyô