Ältere Menschen

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Ältere Paare

D 213 377a
Gin-san  / Frau "Silber" + Kin-san / Frau "Gold" - 105-jähriges Zwillingspaar aus Nagoya
Bahnhof Tôkyô / Dezermber 1997


D 246 964
85-jähriger Mann
Alte Menschen / Gesellschaft
D 246 961
Älteres Ehepaar - 81-jährige Frau und 85-jähriger Mann
Alte Menschen / Gesellschaft
D 246 962
Älteres Ehepaar  (3)
Alte Menschen / Gesellschaft

J 213 308
Paar in Kyôto
Alte Menschen / Gesellschaft
J 213 311
Paar - Kyôto  (2)
Alte Menschen / Gesellschaft
J 213 309
Paar - Kyôto  (3)
Alte Menschen / Gesellschaft

D 209 827
Älteres Ehepaar beim Besuch des Jahresendmarkts - Tôkyô
Alte Menschen / Gesellschaft

D 213 377
Zwillingspaar Gin-san + Kin-san  - 1 Monat vor ihrem 106. Geburtstag - Bahnhof Tôkyô
Alte Menschen / Gesellschaft