Zweirad

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Rikscha
人力車 jinrikisha

D 260 301
Rikscha in Takayama


D 208 960
Hochzeitspaar in Kamakura
Rikscha / Verkehr
D 208 961
Hochzeitspaar im Schrein Tsurugaoka-Hachiman-gû - Kamakura  (2)
Rikscha / Verkehr

D 272 646
Brautpaar - Kamakura
Rikscha / Verkehr
D 272 650
Brautpaar - Schrein Tsurugaoka-Hachiman-gû  (2)
Rikscha / Verkehr
D 272 648
Brautpaar - Hochzeitsfoto  (3)
Rikscha / Verkehr

J 252 156
Porträt - Rikscha-Fahrer = jinrikishafu
Stadt Takayama
Rikscha / Verkehr
D 260 354
Familie in Rikscha
Stadt Takayama
Rikscha / Verkehr

J 260 301
Rikscha-Fahrer / Kunden - Takayama
Rikscha / Verkehr
J 252 134
Rikscha-Station - Takayama
Rikscha / Verkehr

J 260 299
Rikscha-Fahrer / Kunden - Takayama  (2)
Rikscha / Verkehr
J 260 314
Rikscha-Fahrer / Kunden - Takayama  (3)
Rikscha / Verkehr

D 283 514
Taxi + Rikscha vor dem Schrein Yasaka-jinja in Kyôto
Rikscha / Verkehr

D 225 613
Rikscha-Fahrer am Anstieg - Stadt Kyôto
Rikscha / Verkehr
D 225 614
Rikscha-Fahrer am Anstieg - Kyôto  (2)
Rikscha / Verkehr