architecture

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

pagoda
仏塔 buttô 

The five-storied pagoda (= tower) is the symbol of the Buddhist creed. The building houses what are said to be the remains of the Buddha or their substitute. Each of the five roofs respectively represents the Buddhist universe, earth, water, fire, wind and sky.

                                                                                                                                      
                                                                                                                                       just click on images for LINK !


wir sind umgezogen nach / we have moved to
www.hartmutpohling.com

Pagodas of important temples

J 246 206
Daigo-jiJ 210 246
Hôkan-ji / Yasaka pagodaJ 210 294
Kiyomizu-deraJ 210 233
Kôfuku-jiJ 261 467
Ninna-jiRurikô temple 瑠璃光寺 rurikô-ji
Kôzan Park 香山公園 kōzan-kōen
Yamaguchi City


D 324 983J 205 349
Saishô-in
D 231 117
Seigantô-jiJ 258 216
Sensô-jiJ 221 267
Shinshô-jiD 297 837
Shitennô-jiJ 210 261
Tô-jiJ 212 271
Tôshô-gûJ 257 223
Yakushi-ji
western pagodaJ 257 213
Yakushi-ji
eastern pagodaJ 236 050
Zenkô-jiJ 244 383
Zentsû-ji