Bahnhofsviertel / Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Midland Square