Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Naka-Bezirk / Zentrum
中区 naka-ku