Naka-ku / Stadt Nagoya

© JAPAN-PHOTO-ARCHIV

Nagoya TV Tower